...

Blog

proteza
BLOG

Jak dobrać protezę kończyny górnej?

Amputacja kończyny jest bez wątpienia traumatycznym przeżyciem. Konieczność jej przeprowadzenia może wiązać się na przykład z długotrwałą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Mimo że strata jest nieodwracalna i przez pewien czas wyklucza

CZYTAJ WIĘCEJ
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.