...

Jak prawidłowo używać protezy kończyny dolnej?

Strata, jakiej doświadczają pacjenci po amputacji kończyny dolnej, wpływa nie tylko na ich komfort fizyczny, lecz także w dużym stopniu na ich ogólne samopoczucie i kondycję psychiczną. Zabieg ten kojarzy się często z utratą mobilności, co dla wielu osób oznacza odebranie im znaczącej części ich dotychczasowego życia. Na szczęście, dzięki nowoczesnym technologiom istnieją sposoby na powrót do możliwie najlepszego funkcjonowania, a zarazem do niemal pełnej aktywności fizycznej. Dzięki odpowiednio dobranym protezom kończyny dolnej, a także odbytej rehabilitacji pod okiem specjalistów, pacjenci po amputacji mają szanse powrotu do dawnego trybu życia.

Zapoznanie się z obsługą protezy 

Chcąc wrócić do samodzielności oraz aktywności fizycznej z przeszłości, pacjenci muszą uzbroić się w cierpliwość. Czas rekonwalescencji, niestety musi potrwać i niektórych procesów nie da się przyspieszyć. Jednym z nich jest prawidłowe gojenie się kikuta. Bezpośrednio po amputacji, pacjent powinien sumiennie stosować się do zaleceń lekarzy. Podstawą prawidłowego korzystania z protezy jest bowiem jej odpowiednie dopasowanie. Nie da się go niestety wykonać, dopóki opuchlizna kikuta w pełni nie zejdzie.

Początkowo korzysta się zatem z tzw.: „protez tymczasowych”, a dopiero gdy kikut zacznie utrzymywać stałą objętość, przystępuje się do dopasowania prawidłowej protezy stałej. Gdy pacjent posiada już odpowiednio dopasowaną protezę, można rozpocząć treningi chodzenia.  Pierwszym krokiem, powinna być nauka zakładania i zdejmowania nowej protezy. Warto, aby w tym procesie pacjentowi asystował doświadczony technik lub fizjoterapeuta. W zależności od tego, z jakich elementów będzie zbudowana dana proteza, najbardziej właściwe mogą być różne sposoby jej zakładania.

Nauka chodzenia 

Gdy zakładanie i zdejmowanie protezy nie są już pacjentowi obce, można przejść do kolejnego etapu nauki, jakim jest siadanie i wstawanie. Gdy i to pacjent będzie miał w małym palcu, można rozpocząć właściwą naukę chodzenia. Aby rehabilitacja odbywała się bez zakłóceń, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych ćwiczeń warto równolegle z nauką korzystania z protezy, wykonywać wskazane przez fizjoterapeutę ćwiczenia wzmacniające, a także poprawiające równowagę i koordynację ruchową.

Pacjent, początkowo uczy się chodu po płaskiej powierzchni, aby przyzwyczaić się do specyfiki korzystania z protezy kończyny dolnej. Pomocne okazują się wtedy poręcze, a w późniejszym etapie balkonik lub kule. Dopiero gdy chodzenie po płaskim terenie nie sprawia mu większych trudności, może podejmować próby chodzenia na nierównym terenie, a następnie pokonywania pochyłych tras oraz schodów. Należy jednak pamiętać, że dobór stosowanych technik chodzenia i korzystania z protezy zależy w dużej mierze od jej rodzaju i budowy, dlatego cały proces powrotu do możliwie najlepszego funkcjonowanie powinien odbywać się pod okiem wyspecjalizowanych fachowców.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.