...

Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd - dofinansowanie PFRON

divider

Program Aktywny Samorząd skierowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, którego celem jest usunięcie lub ograniczenie barier uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Realizacją programu zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ważne jest aby osoba ubiegająca się o dofinansowanie była aktywna zawodowo lub w wieku aktywności zawodowej i posiadała orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach tego programu pacjenci mogą starać się o dofinansowanie do zakupu nowej protezy lub modyfikacji..

Wymagane dokumenty:

Masz problemy z dokumentami?

Skontaktuj się z nami!

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Ile wynosi kwota dofinansowania do protezy?

Uwaga

W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o wyższe środki dofinansowania, które pomogą sfinalizować zakup bardziej zaawansowanej protezy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.