...

Jakie są rodzaje protez kończyn górnych?

Pacjenci, którzy w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych utracili kończyny górne, mają możliwość wybrania dostosowanej do ich potrzeb protezy. Pozwoli to zarówno poprawić jakość ich życia, jak i ułatwi wykonywanie codziennych czynności. Od czego przede wszystkim zależy wybór odpowiedniej protezy kończyny górnej i jakie są ich rodzaje?

Proteza powinna być przede wszystkim dopasowana do trybu życia, jaki prowadzi pacjent, a także do jego indywidualnych oczekiwań. Jej wybór zależy także od poziomu amputacji, a więc czy obejmowała dłoń, przedramię czy ramię. Z kolei ze względu na ich funkcjonalność wyróżniamy protezy kosmetyczne, mechaniczne oraz mioelektryczne.

Czym charakteryzują się poszczególne typy protez kończyn górnych?

Protezy kosmetyczne, inaczej bierne, pozwalają zastąpić utraconą kończynę w aspekcie wizualnym. Mogą być tworzone na zamówienie bądź wybrane spośród dostępnych modeli. Indywidualnie zaprojektowane kosmetyczne protezy kończyn górnych pozwalają w najmniejszych detalach odtworzyć dłoń, ramię lub przedramię. Jednak ich mankamentem jest bardzo ograniczony zakres ruchów. Wprawdzie można przy ich użyciu przytrzymywać różnego rodzaju przedmioty, jednak wykonywanie skomplikowanych i wymagających precyzji czynności jest niemożliwe.

Drugi typ protez kończyn górnych to protezy mechaniczne. Są znacznie bardziej funkcjonalne niż kosmetyczne, ponieważ można dzięki nim wykonywać proste czynności. Zastosowany w nich mechaniczny system pozwala na sterowanie protezą przy wykorzystaniu siły mięśni.

Zdecydowanie najbardziej zaawansowane pod względem technologii są protezy mioelektryczne. Ich działanie opiera się na wysyłaniu impulsów elektrycznych, co pozwala na precyzyjne sterowanie nimi. Jednak korzystanie z tego typu protez kończyn górnych nie będzie możliwe bez odpowiedniego wyćwiczenia mięśni oraz odbycia szkolenia.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.